Дистанційний курс навчальної дисципліни «Інклюзивна освіта» призначена для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія», освітньо-професійною програмою «Фізична терапія».

Мета – ознайомлення здобувачів вищої освіти з концептуальними засадами інклюзивної освіти, міжнародним і національним законодавством з розвитку інклюзивної освіти, оволодіння знаннями й уміннями щодо технологій організації освітнього процесу учнів з особливими освітніми потребами.

Мова навчання: українська.

Розробник: Березюк Т. П., кандидат психологічних наук, доцент кафедри вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету.