Дистанційний курс щодо забезпечення проходження програми виробничої (психологічної) практики для 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 4 курсу за ОП «Дошкільна освіта, психологія» за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта» додаткова спеціальність 053 «Психологія» педагогічного факультету денної форми навчання.

Мета практики: поглиблення й закріплення теоретичної бази знань, формування професійної компетентності в майбутніх фахівців шляхом поглибленого дослідження специфіки роботи психологічної служби навчального закладу.

Мова навчання: українська.

Розробник: Березюк Тетяна Петрівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету.