Дистанційний курс навчальної дисципліни «Психологія управління» призначений для здобувачів другого рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент, освітньою програмою «Управління навчальним закладом».

Метою вивчення навчальної дисципліни «Психологія управління» є розуміння предметної області курсу та ознайомлення здобувачів вищої освіти з психологічними особливостями процесу управління, висвітлення важливості закономірностей соціальної взаємодії в організації та вивчення застосування методів психологічного дослідження в роботі з персоналом.

Мова навчання: українська.

Розробник: Березюк Тетяна Петрівна, канд. психол. наук, доц. кафедри вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету.