Дистанційний курс навчальної дисципліни «Психологія менеджменту» призначений для здобувачів другого рівня вищої освіти за спеціальністю 053 "Психологія" , освітньою програмою «Практична психологія».

Метою вивчення навчальної дисципліни «Психологія менеджменту» є розуміння предметної області навчальної дисципліни та ознайомлення здобувачів вищої освіти з психологічними особливостями процесу менеджменту, висвітлення важливості особистості керівника в процесі соціально-управлінської взаємодії в організації.


Мова навчання: українська.

Розробник: Березюк Тетяна Петрівна, канд. психол. наук, доц. кафедри вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету.