Дистанційний курс навчальної дисципліни «Основи інклюзивної освіти» призначений для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.15 «Середня освіта (Природничі науки)», освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Природничі науки)».

Мета навчальної дисципліни полягає в ознайомленні здобувачів вищої освіти з концептуальними засадами інклюзивної освіти, міжнародним і національним законодавством з розвитку інклюзивної освіти, оволодінні загальними змістовно-структурними компонентами індивідуалізації навчального процесу в інклюзивному освітньому середовищі.


Мова навчання: українська.

Розробник: Березюк Тетяна Петрівна, канд. психол. наук, доцент кафедри вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету.