Вибірковий освітній компонент підготовки здобувачів освітнього ступеня "доктор філософії" за освітньо-науковою програмою "Психологія" зі спеціальності 053 Психологія