Дистанційний курс практичної частини з дисципліни «Педагогічна психологія» призначений для здобувачів першого рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія, освітньою програмою «Практична психологія».

Метою опанування практичних / лабораторних занять з навчальної дисципліни «Педагогічна психологія» є здатність розв’язку складних спеціалізованих задач та практичних проблем у сфері психології, що передбачають застосування основних психологічних теорій та методів, характеризуються комплексністю і невизначеністю умов і вимог.


Мова навчання: українська.

Розробник: Березюк Тетяна Петрівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету.