М е т а курсу полягає в ознайомленні здобувачів  2  (магістерського рівня) вищої освіти з теоретичними основами сексології, методами і прийомами організації консультативної роботи з питань розвитку і корекції інтимної сфери особистості.