Курс призначено для здобувачів з метою вивчення загальних відомостей про науку як сферу людської діяльності, методологічних засад педагогічних досліджень та набуття вмінь працювати над курсовими та дипломними роботами. 

Курс "Освітні технології у закладі вищої освіти" призначено для здобувачів вищої освіти спеціальності 013 "Початкова освіта". Мета курсу - підготовка здобувачів вищої освіти до професійної педагогічної діяльності (викладання лекцій, проведення практичних та лабораторних занять) у закладі вищої освіти. Сформувати загальні та фахові компетентності до проведення занять з ЗВО.

Даний курс допомагає студентам 1 курсу адаптуватись до навчання у Вищому навчальному закладі. розкриває