Метою навчальної дисципліни є  надати здобувачам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти теоретичні основи про природу та виникнення конфлікту, закономірностей розвитку та практичних навичок в управлінні, попередженні та розв’язанні  конфліктних ситуацій в організації


Робоча програма: Менеджмент культурних індустрій для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань  02 «Культура і мистецтво»  спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

Дана дисципліна вивчається здобувачами 034 "Культурологія" 

Метою викладання навчальної дисципліни є : оволодіння здобувачами вищої освіти базовими теоретичними знаннями в галузі реклами, зокрема, соціокультурної реклами  та застосування їх в процесі практичної діяльності, пов’язаної зі створенням рекламних матеріалів соціокультурного  характеру та проектуванням рекламно-інформаційної кампанії  із  забезпеченням їх максимальної комунікативної ефективності.