Практико-методичний посібник із методики навчання освітньої галузі «Природознавство» є важливою теоретичною опорою для студентів педагогічного факультету закладів вищої освіти та вчителів початкових класів. У посібнику висвітлено основи навчання методики природознавства у початкових класах, розкрито основні форми, методи і засоби формування професійних якостей студентів спеціальності 013 Початкова освіта за кваліфікацією «Вчитель початкових класів».

Знайомство з дитячою літературою

Мета курсу: ознайомити студентів з дефектологією як наукою, що вивчає особливості розвитку навчання і виховання дітей з вадами психічного або (та) фізичного розвитку, з основними категоріями аномальних дітей, зі спеціальними закладами для учнів з відхиленнями розвитку.